در تماس باشید

فرم مربوطه رسمی ترین راه ارتباطی با تیم گت وت برای گسترش پیشنهاد، انتقادات و همکاری نسبت به فعالیت ها میباشد

تلفن: 09351810221
ایمیل:info@getvet.ir

شعبه تهران
تهران دانشگاه علوم تحقیقات دانشکده دامپزشکی

ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14