درباره من

دارای برد تخصصی جراحی ازدانـشگاه جار پاشا ترکیـه

کلینیسین بیمارستان جراح پاشا استامبول

آدرس پستی:

ترکیه ، استامبول

وب سایت:
ایمیل: