درباره من

دکتر محمدرضا مرندی

  • متخصص بیماری پرندگان
  • کلینیسین بیمارستان شبانه روزی ایرانیان
  • مولف کتاب کالبدشناسی پرندگان